• RSS
  • Navigator

Nemocenské pojištění

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které při ztrátě příjmu v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě) zabezpečuje peněžitými dávkami nemocenského pojištění.


Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných, jejichž nemocenské pojištění je dobrovolné.


Z nemocenského pojištění se poskytuje 6 peněžitých dávek, a to:

  • nemocenská

  • peněžitá pomoc v mateřství

  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

  • ošetřovné

  • dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská)

  • dlouhodobé ošetřovné


Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí Okresní (nebo Pražská) správa sociálního zabezpečení, podrobnější informace najdete zde a seznam jednotlivých pracovišť najdete zde.Nemocenská

Zaměstnanec, který je ošetřujícím lékařem uznán práce neschopným, má nárok na vyplacení nemocenské od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních 14 kalendářních dnů vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy za každý pracovní den.


Peněžitá pomoc v mateřství

Bližší informace najdete zde.


Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Bližší informace najdete zde.


Ošetřovné

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí:

  • ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo

  • pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu havárie, nebo jiné nepředvídané události, nebo pokud osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla


Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů.


Poslední změna: 4. srpen 2020 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám