• RSS
  • Navigator

Souběžný výkon činnosti v několika státech EU

Pokud zaměstnanec vykonává činnost ve dvou nebo více státech EU (jde o tzv. souběžný výkon činnosti), má oznamovací povinnost informovat o této skutečnosti příslušnou instituci sociálního zabezpečení ve státě bydliště (bydlištěm se rozumí místo, kde má osoba centrum svých zájmů). Na základě žádosti pak tato instituce určí, zda dotyčná osoba podléhá právním předpisům státu, v němž má bydliště, či ne. Pokud ano, vystaví dotyčné osobě formulář A1, pokud ne, informuje o této skutečnosti instituci státu, jehož právní předpisy jsou pro daného zaměstnance příslušné, a ta pak formulář A1 vystaví.Osoba pracující ve více členských státech podléhá předpisům státu bydliště, pokud vykonává ve státě bydliště podstatnou část činnosti. Podstatnou částí výkonu činnosti se rozumí 25% činnosti z hlediska pracovní doby a/nebo mzdy.


Osoba, která nevykonává podstatnou část činnosti ve státě svého bydliště, podléhá předpisům:

  • státu sídla svého jediného zaměstnavatele

  • státu sídla toho ze zaměstnavatelů, který nesídlí ve státu bydliště zaměstnance

  • státu bydliště, pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, z nichž alespoň dva mají sídlo v jiných členských státech, než je stát bydliště


Nezaopatření rodinní příslušníci podléhají stejným předpisům jako živitel.Poslední změna: 4. srpen 2020 10:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám