• RSS
 • Navigator

Naše činnost

Jsme tu pro všechny pracovníky ze zahraničí, kteří přijíždějí na UK na dobu delší než 3 měsíce. Naším cílem je minimalizovat byrokratickou zátěž spojenou s příjezdem do České republiky a poskytovat těmto pracovníkům oporu po celou dobu jejich pobytu na našem území.

Zahraničním vědecko-výzkumným a akademickým pracovníkům a jejich rodinám nabízíme pomoc:

 • se zajištěním pobytových legislativních formalit před i po vstupu do ČR

 • s hledáním ubytování v rámci univerzitních kapacit i s ubytováním komerčního typu

 • se zajištěním lékařské péče, včetně zprostředkování zdravotního pojištění rodinným příslušníkům

 • s vyhledáním škol pro děti

 • se založením bankovního účtu, registrací do knihovnického systému UK, orientací v univerzitním prostředí

 • při jejich integraci na UK (workshopy, vzdělávací semináře, setkávání kultur)

 • s ostatními praktickými otázkami souvisejícími se životem v České republice

Pracovníkům UK, kteří se věnují agendě zaměstnávání cizinců, nabízíme:

 • poradenství a podporu při procesu zaměstnávání cizinců v ČR

 • koordinaci poradenské činnosti a zastupování Univerzity Karlovy jako zaměstnavatele v zemích mimo ČR (příjezdy, výjezdy, souběh)

 • překlady relevantních dokumentů do anglického jazyka zdarma

 • inzerci volných VaV pracovních pozic na portálu EURAXESS zdarma

 • univerzitní sharepoint pro sdílení dobré praxe a překladů pracovně-právních dokumentů

 • pravidelné vzdělávací semináře související s internacionalizací


Zpráva o činnosti SWC 2020-2023

Zpráva o činnosti SWC 2021

Zpráva o činnosti SWC 2020Financování

OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK IIRegistrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222


UK Point v rámci projektu realizoval jednu z aktivit - Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace. Hlavním cílem aktivity je založení CU Staff Welcome Centre, které 1.1.2020 zahájilo svou činnost a bylo zcela financováno projektem (2020 – 6/2023).

Od 1.7.2023 je CU Staff Welcome Centre podpořeno z univerzitních zdrojů PPSŘ.
Poslední změna: 2. leden 2024 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám