• RSS
 • Navigator

Státní podpora rodin s dětmi

Finanční podpora rodin s dětmi v oblasti daňových opatření

Sleva na dani na manželku/manžela

Na manželku/manžela žijící/ho s poplatníkem v domácnosti, která/ý nemá vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč za zdaňovací období (kalendářní rok), lze uplatnit slevu na dani, která činí 24 840 Kč ročně. Do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnují některé sociální dávky. Sleva se uplatňuje jednou ročně. Slevu nelze uplatnit na nesezdaný pár, podmínkou je uzavření manželství.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 17 004 Kč ročně na druhé dítě a 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě.

Sleva na dani pro rodiče za umístění dítěte

Rodič, který se zapojí do pracovního procesu, může uplatnit slevu na dani z příjmu za umístění vyživovaného dítěte do předškolního zařízení.


Pro účely daní z příjmu se předškolním zařízením rozumí:

 • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí

 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině

 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění


Zdroj: Bližší informace o daňových opatřeních pro rodiny naleznete na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.


Finanční podpora rodin s dětmi v oblasti systému sociálního zabezpečení

Dávky nemocenského pojištění


 • Peněžitá pomoc v mateřství

Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: v den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta v posledních dvou letech po dobu aspoň 270 dnů. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Doba podpory činí 28 týdnů (dvě nebo více dětí, 37 týdnů). Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě a pobírání této dávky.


 • Ošetřovné

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let. Důvodem může být, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Doba podpory u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů.


 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleží zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a z tohoto důvodu dosahuje bez svého zavinění nižšího příjmu než před převedením.


Dávky státní sociální podpory


 • Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450 000 Kč. Rodič může volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku. Příjmy rodiče nejsou u této dávky sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností.


 • Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dávkou poskytovanou rodinám s dětmi s příjmem do 2,4násobku životního minima. Dávka se vyplácí ve třech výších podle věku dítěte.


 • Porodné

Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního a druhého dítěte, nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině.


 • Příspěvek na bydlení

Tato dávka přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy.Zdroj: Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.Poslední změna: 5. srpen 2020 14:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám