• RSS
  • Navigator

Narození dítěte na území

Narodí-li se cizinci na našem území dítě, které nemá státní občanství ČR, závisí další postup na tom, zda bude narozené dítě nadále pobývat na území, či nikoli. Pobyt dítěte na území ČR se považuje za legální po dobu pobytu jeho zákonného zástupce, nejdéle však po dobu 60 dnů od narození.


Narozené dítě je automaticky pojištěno u té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka. Pojišťovnu dítěte lze kdykoliv změnit.Mohou nastat následující situace:

Narozené dítě cizince – občana EU

Narodí-li se na území ČR občan EU, platí pro něj stejná pravidla jako pro všechny občany EU a zákonný zástupce tedy není povinen pro jeho pobyt na území ČR žádat o jakékoliv pobytové oprávnění.


Pokud bude narozené dítě občana EU v ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, může pro něj jeho zákonný zástupce požádat na pracovišti MV ČR v místě hlášeného pobytu o Potvrzení o přechodném pobytu občana EU.


Náležitosti žádosti:


Narozené dítě cizince - občana třetí země

Občané, kteří hodlají z území ČR vycestovat do 60 dnů ode dne narození

Bude-li cizinec narozený na našem území v době 60 dnů ode dne narození vycestovávat, nemusí za něho jeho zákonný zástupce podávat jakoukoli žádost, přestože zákonný zástupce pobývá na území na vízum (krátkodobé, dlouhodobé) či povolení k pobytu.


Občané, kteří hodlají nadále pobývat na území ČR

Kroky, které je nutné po narození dítěte podniknout se liší v závislosti na typu pobytového oprávnění zákonného zástupce.


  • Krátkodobé vízum

Pobývá-li zákonný zástupce dítěte narozeného v ČR na krátkodobé vízum, je povinen do 60 dnů ode dne narození podat za narozené dítě žádost o udělení krátkodobého víza na Odboru cizinecké policie v místě hlášeného pobytu. Tato povinnost neplatí, pokud narozený cizinec v době 60 dnů ode dne narození vycestuje z území.


  • Dlouhodobé vízum

Zákonný zástupce dítěte narozeného na území ČR je povinen do 60 dnů ode dne narození podat na pracovišti MV ČR v místě hlášeného pobytu žádost o udělení dlouhodobého víza, která bude vyplněna na jméno narozeného cizince. Tato povinnost neplatí, pokud narozené dítě v době 60 dnů ode dne narození vycestuje z ČR.

  • Dlouhodobý pobyt

Zákonný zástupce je povinen do 60 dnů ode dne narození dítěte podat na pracovišti MV ČR, kde má hlášený pobyt, za narozené dítě žádost o povolení k dlouhodobému pobytu, vyplněnou na jméno narozeného cizince. To platí i v případě, že jde o narozené dítě, jehož jeden ze zákonných zástupců má na území ČR povolen dlouhodobý a druhý trvalý pobyt, ale nejde o společné soužití se zákonným zástupcem s povoleným trvalým pobytem, nebo žádost o vydání povolení k trvalému pobytu nebyla podána.


  • Trvalý pobyt

Má-li zákonný zástupce cizince narozeného na území ČR povolení k trvalému pobytu, je povinen ve lhůtě 60 dnů ode dne narození podat za narozeného cizince žádost o vydání povolení k trvalému pobytu (za účelem společného soužití).


Pokud je žádost v této lhůtě podána, pobyt dítěte se od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí považuje za pobyt trvalý, což dále znamená, že bude spadat do systému veřejného zdravotního pojištění.


Další náležitosti žádosti o povolení k pobytu / udělení víza

Podává se na území ČR na pracovišti MV ČR / cizinecké policie.
Poslední změna: 4. srpen 2020 14:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám