• RSS
  • Navigator

Rodinný příslušník

Rodinným příslušníkem občana EU je jeho:

  • manžel/ka, registrovaný partner/ka

  • rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje

  • potomek mladší 21 let nebo potomek mladší 21 let manžela občana EU

  • potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt


Za rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který prokáže, že:

  • ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, žil před vstupem na území s občanem EU ve společné domácnosti

  • je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt

  • není schopen se o sebe z vážných zdravotních důvodů postarat bez osobní péče občana EU

  • má s občanem EU trvalý partnerský vztah, který není manželstvím a žije s ním ve společné domácnosti; při posuzování trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména povaha, pevnost a intenzita vztahu


Z hlediska zákona o zaměstnanosti má rodinný příslušník občana EU stejné právní postavení jako občan ČR, takže k výkonu zaměstnání nepotřebuje žádné oprávnění.


Poslední změna: 29. červenec 2020 15:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám