• RSS
  • Navigator

Brexit

Pobytová oprávnění občanů VB

Na základě dohody o vystoupení se během přechodného období nic nemění na dosavadních právech britských občanů a jejich rodinných příslušníků, kteří v České republice doposud pobývali. Rovněž i po konci přechodného období budou občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům, kteří zde pobývali a budou pobývat i po 31. prosinci 2020, zachována jejich dosavadní práva spojená s pobytem v České republice. Pro zachování svých práv je však nutné prokázat legální status na území České republiky, např. držením přechodného či trvalého pobytu.


Informace Ministerstva vnitra k Brexitu


Poskytování a úhrada zdravotní péče britským občanům v ČR

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že v souladu s Dohodou o vystoupení, která vstoupila v platnost dne 1. února 2020, bude po dobu přechodného období zachována stávající situace, tj. spolupráce bude i nadále probíhat dle pravidel tzv. koordinačních nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcí předpis č. 987/2009). V praxi tato skutečnost znamená, že bude platit stávající režim v přeshraničních situacích v průběhu přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020, pokud nebude stanoveno jinak.


Informace Ministerstva zdravotnictví o poskytování zdravotní péče.Další aktuální informace týkající se vývoje v oblasti vyjednávání jsou dostupné na webových stránkách Úřadu vlády a na nadrezortní webové stránce BrexitInfo.cz. Na této stránce jsou dohledatelné také veškeré dokumenty, které k problematice Brexitu vydala Evropská komise stejně tak jako Spojené království a které jsou průběžně aktualizovány.Poslední změna: 29. červenec 2020 15:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám