• RSS
  • Navigator

Základní vzdělávání

Na státních základních školách je vzdělávání bezplatné.


Typy škol:


  • základní škola – zajišťuje všech devět let povinné školní docházky rozdělené na 1. a 2. stupeň

  • gymnázium - čtyřleté nebo osmileté, první čtyři roky vzdělávání na osmiletých gymnáziích odpovídají druhému stupni na základních školách

  • konzervatoř – osmileté studium uměleckých oborů, přičemž první čtyři roky odpovídají druhému stupni na základních školáchČeská republika umožňuje dětem i domácí vzdělávání. Každé pololetí musí ale žáci skládat zkoušky z příslušného učiva. Další alternativou k běžnému vzdělávání představují waldorfské a montessori školy.


Žáci jsou hodnoceni známkami od 1 (nejlepší) po 5 (nejhorší). V polovině a na konci každého školního roku dostávají žáci vysvědčení se souhrnnými známkami ze všech předmětů.


Každá obec má povinnost zajistit dětem plnění povinné školní docházky v místě jejich trvalého pobytu - v tzv. spádové škole (informace o rozdělení škol podle spádovosti najdete na webových stránkách jednotlivých městských částí). Spádová škola má povinnost přijmout všechny děti, které v jejím místě působnosti bydlí. Rodiče si pro své dítě mohou vybrat i jinou než spádovou školu, ředitelé ale mají právo dítě z kapacitních důvodů odmítnout.


Pokud chcete, aby se vaše dítě vzdělávalo v mezinárodním prostředí, můžete využít široké nabídky soukromých škol. Většina z nich nabízí vzdělání na všech úrovních – od předškolního až po středoškolské.


Mezinárodní školy v České republice

Databáze mezinárodních škol:

https://www.international-schools-database.com/


Plzeň

V Plzni v současné době žádná mezinárodní škola neexistuje, ale fungují tu základní školy s rozšířenou výukou anglického jazyka:


Easy Start

Základní škola Martina LutheraPoslední změna: 4. srpen 2020 16:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám