• RSS
  • Navigator

Předškolní vzdělávání

Děti od 1 do 3 let

Péči o děti mladší tří let zajišťují jesle a dětské skupiny. Děti starší 2 let mohou být přijaty do mateřské školy. Při přijímacím řízení jsou ale obvykle zvýhodňovány starší děti.Děti od 3 do 6 let

Česká republika nabízí dětem v předškolním věku hustou síť státních i soukromých mateřských škol.


Obce garantují v mateřských školách místa pro děti starší 4 let. Od školního roku 2017/18 je poslední rok předškolního vzdělávání pro všechny 5leté děti povinný a vzdělávání je jim poskytováno bezúplatně. Rodiče platí pouze stravu. Církevní a soukromé školky si stanovují svou vlastní výši poplatků.

Zápisy do mateřských škol

Zápisy do mateřských škol probíhají většinou během května. Přesný termín je na rozhodnutí ředitele mateřské školy. Od ledna organizují jednotlivé mateřské školy dny otevřených dveří.


Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, váš pas, vyplněnou přihlášku a potvrzení od lékaře, že dítě smí navštěvovat mateřskou školku. Každá školka má určenou lhůtu, během které je nutné všechny tyto dokumenty doložit a poté vás v průběhu 30 dní vedoucí školky informuje o přijetí dítěte či o zamítnutí vaší žádosti.


Každá mateřská škola si stanovuje vlastní kritéria pro přijímání dětí, přičemž jsou upřednostňovány děti předškolního věku a děti, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu dané školky (v Praze představuje výjimku městská část Praha 2, kde pro umístění dítěte do školky není podmínkou bydliště v této městské části).


Pro přijetí není podmínkou znalost českého jazyka. Pokud ale pro své dítě preferujete mezinárodní prostředí, můžete využít široké nabídky soukromých mateřských škol.


Praha

Pro zaměstnance Univerzity Karlovy nabízíme možnost umístění dítěte do soukromé mateřské školy Maxíkova školka.


Anglické mateřské školy:

http://www.anglicke-skolky-praha.cz/

Jingle Bells


Francouzské mateřské školy:

Lycée Français de Prague

3 Pommes


Německé mateřské školy:

Kids Company Praha

Villa Luna

Bilingualis

Deutsche Schule Prag


Plzeň

Anglická mateřská škola:

My World


Německá mateřská škola:

Junikorn


Hradec Králové

Mateřská škola pro zaměstnance Univerzity Karlovy:

Dětská skupina Fafík


Mateřská škola s výukou AJ:

Školička Chytrulky
Poslední změna: 4. srpen 2020 14:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám