• RSS
  • Navigator

Veřejné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění v České republice zajišťují zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna by měla přijmout každého, kdo splňuje požadavky pro účast v programu veřejného zdravotního pojištění.


Největší zdravotní pojišťovnou, která má podepsanou smlouvu téměř se všemi zdravotnickými zařízeními v zemi, je:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)Na veřejné zdravotní pojištění mají nárok:

  • občané České republiky

  • cizinci s povolením trvalého pobytu na území České republiky

  • zaměstnanci, jejichž zaměstnavatel sídlí na území České republiky

  • rodinní příslušníci občanů EU zaměstnaných na území České republiky

  • občané třetích zemí, kteří dříve pobývali na území některého státu EU a byli tam účastníky veřejného zdravotního pojištění a jejich rodinní příslušníci


Všichni cizinci, kteří jsou zaměstnáni na území České republiky, jsou po celou dobu trvání pracovního poměru automaticky součástí systému veřejného zdravotního pojištění. Zaměstnavatel je povinen informovat zdravotní pojišťovnu o zahájení i ukončení pracovního poměru zaměstnance a odvádět za něj platbu za zdravotní pojištění. Příspěvky jsou ve výši 13,5% hrubého příjmu, přičemž 4,5% se strhává ze mzdy zaměstnance a 9% hradí přímo zaměstnavatel. Každý pojištěnec obdrží od zdravotní pojišťovny kartu.


Pokud jste zaměstnáni na území České republiky a potřebujete sjednat zdravotní pojištění pro své rodinné příslušníky, můžete nás a my vám při jeho zařizování pomůžeme.Poslední změna: 30. červenec 2020 11:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám