• RSS
  • Navigator

Veřejné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění v České republice zajišťují zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna by měla přijmout každého, kdo splňuje požadavky pro účast v programu veřejného zdravotního pojištění.


Největší zdravotní pojišťovnou, která má podepsanou smlouvu téměř se všemi zdravotnickými zařízeními v zemi, je:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)Na veřejné zdravotní pojištění mají nárok:

  • občané České republiky

  • cizinci s povolením trvalého pobytu na území České republiky

  • zaměstnanci, jejichž zaměstnavatel sídlí na území České republiky

  • rodinní příslušníci občanů EU zaměstnaných na území České republiky

  • občané třetích zemí, kteří dříve pobývali na území některého státu EU a byli tam účastníky veřejného zdravotního pojištění a jejich rodinní příslušníci

  • děti mladší 18 let s povolením k dlouhodobému pobytu na území České republiky


Všichni cizinci, kteří jsou zaměstnáni na území České republiky, jsou po celou dobu trvání pracovního poměru automaticky součástí systému veřejného zdravotního pojištění. Zaměstnavatel je povinen informovat zdravotní pojišťovnu o zahájení i ukončení pracovního poměru zaměstnance a odvádět za něj platbu za zdravotní pojištění. Příspěvky jsou ve výši 13,5% hrubého příjmu, přičemž 4,5% se strhává ze mzdy zaměstnance a 9% hradí přímo zaměstnavatel. Každý pojištěnec obdrží od zdravotní pojišťovny kartu.


Pokud jste zaměstnáni na území České republiky a potřebujete sjednat zdravotní pojištění pro své rodinné příslušníky, můžete nás a my vám při jeho zařizování pomůžeme.Cizinci s trvalým pobytem na území ČR


Cizinci, kteří mají povolen trvalý pobyt, jsou zahrnuti do systému veřejného zdravotního pojištění. Pojistné hradí zaměstnavatel sídlící v České republice, za státní pojištěnce stát, nebo jej hradí cizinec jako samoplátce.


V případě cizinců mladších 18 let, kdy alespoň jeden z rodičů má platné povolení k trvalému pobytu, je dítě přihlášeno do systému veřejného zdravotního pojištění a je plně hrazeno státem. Děti narozené na území České republiky jsou přihlašovány do systému veřejného zdravotního pojištění, pokud žádost o povolení k trvalému pobytu byla podána do 60 dnů od jejich narození. Při přihlášení dítěte k vybrané pojišťovně předloží rodič na pobočce potvrzení o žádosti. Informace o zdravotním pojištění dětí narozených na území České republiky naleznete zde.Zdravotní pojištění pro děti mladší 18 let


Od 1. 1. 2024 došlo v důsledku novelizace zákona o pobytu cizinců ke změně podmínek pojištění dětí na území ČR. Nově jsou povinně účastníky veřejného zdravotního pojištění:


1) všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu,

2) děti narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR, za něž byla ve lhůtě 60 dnů podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu.


Odpovědnost a oznamovací povinnost za přihlášení dítěte k veřejnému zdravotnímu pojištění má jeho zákonný zástupce, opatrovník či poručník.


Povinnost přihlásit se k veřejnému zdravotnímu pojištění je závislá na tom, zda má dítě povolení k dlouhodobému pobytu a zda má k 1. 1. 2024 sjednáno komerční zdravotní pojištění cizinců:


a) dítě má povolení k dlouhodobému pobytu a k 1. 1. 2024 má uzavřeno komerční zdravotní pojištění cizinců, stává se účastníkem veřejného zdravotního pojištění následující den po skončení komerčního zdravotního pojištění cizinců. Dítě je nutné přihlásit k vybrané pojišťovně nejpozději 8 kalendářních dnů před skončením platnosti komerčního pojištění.

b) dítě obdrží povolení k dlouhodobému pobytu až po 1. 1. 2024, účast ve veřejném zdravotním pojištění vznikne automaticky převzetím povolení k dlouhodobému pobytu. Dítě je v tomto případě nutné přihlásit k vybrané pojišťovně do 8 kalendářních dnů po doručení povolení.


Zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník při přihlášení dítěte na pobočce vybrané pojišťovně dokládá:

• pobytové oprávnění dítěte nebo potvrzení o podání žádosti

• rodný list dítěte (a/nebo doklad o opatrovnictví nebo svěření do péče či rozhodnutí soudu o ustanovení poručníka),

• svůj doklad totožnosti zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka,

• dokument prokazující ukončení komerčního pojištění (netýká se dětí narozených na území České republiky).


Informace o zdravotním pojištění pro děti narozené na území České republiky naleznete zde.


Platby zdravotního pojištění

Plátcem pojistného za nezletilého cizince je jeho zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník. Výše pojistného je měsíčně 13,5 % z výše minimální mzdy pro daný rok a je tak stejná jako v případě osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). Od 1. 1. 2024 pojistné pro OBZP činí 2 552 Kč.


Dítě bude účastníkem veřejného zdravotního pojištění pouze do dovršení 18 let věku nebo do konce platnosti dlouhodobého pobytu. Po dovršení 18 let věku je nutné zřídit si komerční zdravotní pojištění.


Přehled zdravotní pojišťoven v ČR

- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

- Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Podrobnější informace jsou k dispozici rovněž na tomto odkaze.Poslední změna: 28. březen 2024 15:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám