• RSS
  • Navigator

Komerční zdravotní pojištění

Každý, kdo není účastníkem veřejného zdravotního pojištění, si musí na dobu pobytu v České republice sjednat komerční zdravotní pojištění.
Existují dva typy komerčního zdravotního pojištění:

Pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče

Je určeno pro krátkodobé pobyty do 90 dnů a pokrývá pouze zdravotní péči při stavu, který přímo ohrožuje život nebo vede k vážnému ohrožení zdraví (např. úraz) a to včetně nákladů spojených s převozem do státu, kde má cizinec legální pobyt do maximální výše 60 000 EUR.


Komplexní zdravotní pojištění

Je určeno cizincům, kteří plánují pobyt v České republice na dobu delší než 90 dnů a nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění. Rozsahem se blíží veřejnému zdravotnímu pojištění (pokrývá např. náklady spojené s těhotenstvím a porodem, některé preventivní prohlídky a očkování dětí).


Pro sjednání komplexního zdravotního pojištění kontaktujte tuto společnost:


PVZP

Poslední změna: 21. září 2021 13:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám