• RSS
  • Navigator

Daňový systém v ČR

Daňový systém České republiky je podobný systémům ostatních evropských zemí. Skládá se z přímých a nepřímých daní.Přímé daně

Daň z příjmu fyzických osob

Příjmy fyzických osob jsou zdaňovány sazbou ve výši 15% ze základu daně, tzv. superhrubé mzdy. Pokud vaše měsíční mzda překročí hranici 139 340 Kč, započítá se vám i tzv. solidární daň ve výši 7%.

Daň z nemovitostí

Daní z nemovitosti jsou zatíženy pozemky a stavby. U pozemků tvoří základ daně výměra pozemku nebo jeho cena. Sazba daně se liší v závislosti na kvalitě a umístění pozemku a způsobu jeho využití.

Silniční daň

Silniční daň se vztahuje pouze na vozidla, která jsou využívána k podnikání. Vozidla používána výlučně pro osobní potřebu jsou od této daně osvobozena. Kromě silniční daně je stanovena sazba za užívání dálnic, kterou musí platit všechna vozidla.


Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty

Podléhá ji většina zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu. Rozlišujeme tři sazby DPH. Základní sazba DPH je 21%, první snížená sazba DPH je 15% (patří sem potraviny, ubytovací a stravovací služby) a druhá snížená sazba je 10%. Do této sazby patří např. léky, knihy a domácí péče o děti, nebo staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

Spotřební daň

Spotřební daní jsou zatíženy především komodity, jejichž poptávku chce stát regulovat, jako jsou např. líh, pivo, víno, tabák a tabákové výrobky. Daň tvoří většinou více než 50% ceny tohoto zboží.Poslední změna: 7. leden 2021 11:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám