• RSS
  • Navigator

Uznávání zahraničního vzdělávání

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci) rozhodují zásadně veřejné vysoké školy, které uskutečňují obsahově obdobný studijní program. Soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají.


Písemná žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se vždy podává na rektorátu Univerzity Karlovy (nikoliv na fakultě). Dokumenty je možné podat osobně nebo poštou na adresu rektorátu. Žádost není možné podat elektronicky.Podrobnější informace poskytne Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání UK.
Poslední změna: 4. srpen 2020 13:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám