• RSS
  • Navigator
  • Aktuality

Aktuality

1. ledna 2023

Změna výše prostředků k pobytu pro účely žádosti dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny


Při podávání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, tedy když se blízcí rodinní příslušníci zahraničního vědce nebo zaměstnance UK plánují přistěhovat do České republiky spolu s ním, je nutno doložit doklad o dostatečném úhrnném čistém měsíčním příjmu celé rodiny. Stejný doklad je pak vyžadován při každé žádosti o prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny.


Tento měsíční příjem musí být pravidelný a stálý – proto není dostačující předložení jednorázového výpisu o zůstatku na účtu. Do celkového příjmu se nezapočítává ani jednorázový příjem (např. stipendium), přídavky či podpora. Pro účely prokázání výše příjmu je nejlepší předložit potvrzení o výši průměrného čistého měsíčního příjmu za období 3 měsíců předcházejících podání žádosti.


Výše prostředků k pobytu:

Minimální výše prostředků k pobytu za účelem sloučení rodiny je součtem životních minim pro všechny posuzované osoby (členy sloučené rodiny) a jejich nákladů na bydlení, přičemž od

1. 1. 2023 došlo k navýšení této částky.


Tabulka níže popisuje minimální výši čistého měsíčního příjmu (jako součet ŽM a nákladů na bydlení) podle počtu osob ve sloučené rodině od 1. 1. 2024:


Počet osob ve sloučené rodině


Životní minimum

Ubytování


Celkem


1 osoba

4 860,00 Kč

16 729,00 Kč

21 589,00 Kč

2 dospělé osoby

8 510,00 Kč

16 729,00 Kč

25 239,00 Kč

2 dospělé osoby + 1 dítě do 6 let

10 990,00 Kč

19 212,00 Kč

30 202,00 Kč

2 dospělé osoby + 1 dítě nad 6 let

11 560,00 Kč

19 212,00 Kč

30 772,00 Kč

2 dospělé osoby + 2 děti do 6 let

13 470,00 Kč

23 195,00 Kč

36 665,00 Kč

2 dospělé osoby + 2 děti nad 6 let

14 610,00 Kč

23 195,00 Kč

37 805,00 Kč

2 dospělé osoby + 1 dítě do 6 let a 1 nad

14 040,00 Kč

23 195,00 Kč

37 235,00 Kč


Pokud cizinec věrohodně prokáže, že na bydlení vynakládá jinou částku než tu, která je určena částkou normativních nákladů na bydlení, vypočítá se nutný měsíční příjem součtem částek životních minim a skutečných prokázaných nákladů na bydlení. Náklady na bydlení tvoří nájemné a dále náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění.Podrobnější informace můžete najít na stránkách MV ČR.Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám