• RSS
  • Navigator
  • Aktuality

Aktuality

25. ledna 2022

Prodloužení dočasné ochrany ukrajinských občanů v ČR


Všichni ukrajinští občané, kteří pobývají na území ČR na základě dočasné ochrany, mají nyní nárok na její prodloužení. Online registrace bude otevřena od 30. ledna 2023 do 31. března 2023. Pokud do této doby o prodloužení nepožádáte, vaše dočasná ochrana vám zaniká.


Při online registraci si zarezervujete termín na osobní setkání na pracovišti Ministerstva vnitra (nejpozději do 30. září 2023). Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023.


Co si na schůzku přinést:


1. platný cestovní doklad (nebo jiný doklad totožnosti).


2. doklad o ubytování (nevyžaduje se, pokud jste ubytováni v rámci státního systému nouzového ubytování nebo jste požádali o dočasnou ochranu po 27. červnu 2022 a vaše adresa se nezměnila).


Přihlášení k prodloužení u nezletilých osob mladších 18 let se provádí prostřednictvím jejich zákonných zástupců. Je nutné prokázat svůj vztah k nezletilému (rodný list nebo čestné prohlášení). Podrobné informace naleznete zde.


Po osobní schůzce na Ministerstvu vnitra vám bude dočasná ochrana prodloužena do 31. března 2024.


Více informací naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra ČR.


Odkaz na registraci k prodloužení dočasné ochrany zde.Informace pro ukrajinské zaměstnance Univerzity Karlovy


V souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu a s ohledem na vážné zhoršení bezpečnostní situace v zemi vydala česká vláda rozhodnutí, které ukrajinským občanům umožňuje prodloužit si pobyt i přesto, že jejich povolení k pobytu brzy vyprší, nebo by nebylo možné je jinak prodloužit.


Pokud máte v ČR platné dlouhodobé pobytové oprávnění, které lze prodloužit, kontaktujte prosím - s procesem vyřízení žádosti o pobyt vám rádi pomůžeme.


Vaši rodinní příslušníci mohou přicestovat do České republiky na základě bezvízového styku pouze na základě platného pasu. Platí, že všichni uprchlíci z Ukrajiny zde mohou pobývat v rámci bezvízového pobytu 90 dnů. Je však důležité si na dobu bezvízového pobytu sjednat cestovní zdravotní pojištění (lze uzavřít online) a po příjezdu do ČR se zaregistrovat na Policii ČR a to ve lhůtě do 3 dnů.


K registraci občanů Ukrajiny přicházejících do ČR z důvodu ruské agrese na Ukrajině byla zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU). Jejich seznam a další informace naleznete zde.


Od 22. března 2022 již nebudou udělována takzvaná speciální dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny. V účinnost vstupuje zákon č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), kterým se pro občany Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny a některým dalším kategoriím osob zavádí dočasná ochrana. O udělení dočasné ochrany žádejte osobně v Krajských asistenčních centrech na pomoc Ukrajině. Na toto vízum je možné cestovat mimo území České republiky, ale pouze v rámci schengenského prostoru.


K žádosti je nutné předložit vyplněný tiskopis, platný cestovní pas, jste-li jeho držitelem, a doporučujeme mít vlastní fotografii ve formátu (45 x 35 mm).

Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro ruční vyplnění je dostupný zde. Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro elektronické vyplnění je dostupný zde.


Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, jste automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění, ovšem pouze na dobu 150 dnů.  Pokud osoba, které bylo přiznáno vízum, dosud doklad o zdravotním pojištění nemá, může si o něj požádat prostřednictvím on-line registrace u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR) nebo se osobně dostavit na jakoukoliv pobočku VZP ČR, příp. jiné zdravotní pojišťovny. Všechny potřebné informace najdete na webu VZP.


Pro ohlášení změny místa pobytu na území České republiky, a i dalších změn, mohou občané Ukrajiny využít tiskopis uvedený níže. Vyplněný tiskopis včetně případných příloh mohou poslat poštou na adresu některého z pracovišť Ministerstva vnitra (NE na Krajské asistenční centrum). Pracoviště Ministerstva vnitra jsou přetížená, prosím nenavštěvujte je osobně v této záležitosti. Tiskopis pro ruční vyplnění je dostupný zde. Tiskopis pro elektronické vyplnění zde. Změnu pobytu je nutné nahlásit do 3 dnů.


Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.


Pokud jste nenašli odpověď, kterou hledáte, obraťte se na .


zdroj: webové stránky Ministerstva vnitra


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám