• socialIcon
  • socialIcon
  • Aktuality

Aktuality

7. ledna 2021

BREXIT - pobyt občanů Velké Británie na území ČR po 1.1. 2021

Práva občanů

Dosavadní pobytová práva vyplývající z Dohody o vystoupení zůstanou zachována pro občany UK, kteří legálně pobývali na území ČR před 31. prosincem 2020. Prokázat legální pobyt bude možné zejména potvrzením o přechodném pobytu, nebo povolením k trvalému pobytu vydaným pro občany UK. Z tohoto důvodu je pro všechny občany UK dlouhodobě pobývající na území ČR důležité, aby po 31. prosinci 2020 byli držiteli potvrzení o přechodném pobytu, nebo v případě občanů pobývajících na území ČR déle než 5 let, povolení k trvalému pobytu.


O potvrzení o přechodném nebo trvalém pobytu lze požádat Ministerstvo vnitra ČR do 31. prosince 2020. Podat žádost bude možné v případě legálně pobývajících osob i po 1. lednu 2021, nicméně lze předpokládat delší dobu zkoumání těchto žádostí.


Víza

Občané UK, kteří poprvé přicestují do ČR až po 31. prosinci 2020, budou spadat do kategorie občanů třetích zemí. Pro pobyty na území ČR delší než 90 dnů budou tito občané UK povinni požádat na zastupitelském úřadu ČR o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt.


ČR zahájí prostřednictvím svých zastupitelských úřadů příjem žádostí o dlouhodobé pobytové tituly ze strany občanů UK dne 1. ledna 2021. Občané UK budou oprávněni podat žádost o dlouhodobé pobytové tituly na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. žádost bude možné podat nejen prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v Londýně, ale také například v rámci Evropské unie na zastupitelských úřadech ČR v Berlíně, Bruselu, Bukurešti, Dublinu, Sofii, Varšavě, Vídni nebo Záhřebu.


Pokud se týká krátkodobých pobytů nepřesahujících 90 dnů během jakéhokoliv 180 denního období, občané UK budou pro cesty na území ČR povinni podat žádost o schengenské vízum pouze v případě, pokud cestují za výdělečným účelem. Do uvedených lhůt se počítá pobyt nejen v ČR, ale ve všech zemích Schengenského prostoru.


COVID-19

Dovolujeme si zároveň upozornit, že z důvodu koordinace EU k dočasnému omezení cestování do EU+ ze třetích zemí, může po 1. lednu 2021 nastat situace, že občané UK budou moci do EU/ČR přicestovat pouze v opodstatněných případech. Pokud nebude UK kvůli špatné epidemiologické situaci zařazena na seznam bezpečných zemí EU, osoby, které nejsou držiteli pobytového oprávnění nebo nespadají mezi kategorie výjimek, by nemohly do ČR přicestovat vůbec.


Režim na hranicích

S účinností od 1. ledna 2021 nebudou moci státní příslušnici UK ani britští občané, kteří jsou beneficienty výstupové dohody, podstoupit hraniční kontrolu na přepážkách označených EU/EHP/CH. Na hraničních přechodech je dostatečný počet zaměstnanců, nicméně s ohledem na letový plán lze očekávat zvýšení čekací doby ve frontách před přepážkami hraniční kontroly.


Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.


Bližší informace, instrukce a seznam dokumentů k podání žádosti o dlouhodobý pobyt vám poskytne tým CU Staff Welcome Centre.


Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty


Staff Welcome Centre

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republikaTelefon:

(+420) 224 491 898

(+420) 224 491 897

E-mail:


Jak k nám